Startsida
Hur rapporte-
rar jag
Karta för områdes-
indelning
 
Raritetsrapporter (Hur gör jag)

Regionala Rapportkommittén

Raritetsrapporter

Så skall jag rapportera

Under 2014 infördes Artportalen som gör att man dels kan se vilka raritetsrapporter man har i sin "skuldlista" och dels en blankett för att göra det online.

Din egen skuldlista syns när du loggat in på Artportalen.

Något att tänka på:
Om du ser en art av vilken fynd skall granskas av Rrk eller Rk före publicering, bör du beskriva fågeln/fåglarna så utförligt som möjligt, om tillfälle ges så även individuella fjädrars utseende. Använd dina egna ord så långt du kan. Jämförelser med bilder och text i fågelböcker är ofta av värde (både överensstämmelser och avvikelser!), men en rapport som bara hänvisar till en bild i en handbok har litet värde.

Av din beskrivning skall också framgå hur andra, förväxlingsbara, arter uteslutits. Detta är mycket viktigt! Berätta gärna utförligt om din tidigare erfarenhet av arten (när, var, hur många, vilka dräkter etc.). Glöm ej heller att beskriva observationsplatsens läge i förhållande till närmaste större ort eller sockenkyrka.

Den tekniska utvecklingen går framåt och numera är det en STOR fördel om rapporten också innehåller bild och/eller ljudfiler om du har sådana. En bild säger trots allt mer än tusen ord.... För vissa arter kommer det i framtiden krävas bild eller ljudfiler för att få observationen godkänd.