Fågelskyddsgruppen i NOF
Fågelskyddsgruppens uppgifter är att förbereda, åt vår styrelse, exempelvis remissvar från Länsstyrelsen och kommunerna i länet. Just nu arbetar vi med Norrbotniabanan och dess dragning. Andra projekt där fågelskyddsgruppen varit inblandad i är ”Vindkraftverk på Sjisjka”, ”Vindkraftverk på Bondön”, "Skyddsjakt på soptippar", ”Förvaltningsplan över Laponia” och ”Fjällprogram Norrbotten”.

Vi delger även ärendena till Sveriges Ornitologiska Förening när vi anser att vår riksorganisation (SOF) bör yttra sig i frågorna som t ex över ”Förvaltningsplan över Laponia”. Vi har även kontakt med andra miljöorganisationer som Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) och Svenska Rovdjursföreningen (SRF).

Resultaten av vårt arbete ser ni under ”Detta är NOF/Protokoll och skrivelser”.

Har du något ärende/byggprojekt, eller annat där du tycker NOF ska yttra sig, så hör av dig till någon av oss.

Ledamöter  
Ove Persson Rolf Gustafsson
Lillebovägen 86 Edeforsgatan 86
941 66 Piteå 974 38 Luleå
Tel: 0911-16486 eller 010-261 83 17 Tel: 070-258 01 94
E-post: ovepers@telia.com E-post: rolf@sjaunjaape.se