Välkommen till NOF:s hemsida!
Här hoppas vi kunna tillgodose ditt lystmäte när det gäller fåglar och fågelskådning i vårt nordligaste län. Vi vill även passa på att bjuda in dig till NOF och dess verksamhet. Har du idéer om hemsidan eller vår förening, känner du lust att engagera dig i NOF eller vill du helt enkelt bara veta mer om oss - hör av dig!

Ulf Öhman, ordförande


2019-02-04
Rapportera Berguvar
BirdLife Sverige har valt berguven som riks-inventeringsart under 2019 och 2020. Här i Norrbotten behöver vi få in rapporter om sedda/hörda berguvar, samt också hjälp med inventeringar under de kommande åren. Inventeringarna går i första hand ut på att lyssna av kända revir och höra om uvar är kvar. Håkan Harnesk som är ansvarig i Norrbotten har samman-ställt information som finns i länken till vänster under Berguvsinventering.

2019-02-02
Vinterfågelracet Lördag 23 februari
Det är åter dags att i vänskaplig anda tävla om hur
många arter man i lag kan lyckas se under en vinter-dag. Mer information om reglerna finns till vänster under "Program vinter 2018-2019" Programmet med reglerna finns också i FIN nr 3 2018.

2019-02-02
Håkan Tyrén åker "Vita bandet"
Håkan ska åka fjällfararnas "Vita band" dvs hela svenska fjällkedjan från Grövelsjön till Treriksröset. Sträckan är ca 120 mil och förväntas ta ca 2 månader avfärden från Grövelsjön är planerad till 13 februari. Följ Håkans resa via hans blogg, där han skriver var han är och hur det går. Bloggen hittar du på: http://ht-vb2019.blogspot.com/?m=1
Information om Vita bandet finns på:
https://www.vitagronabandet.se/sv-SE

2019-01-23
Årsmöte
Lördag den 16 mars kl 14.00 kommer föreningens årsmöte att äga rum i Buddbyn. Ärenden som medlem önskar att årsmötet behandlar ska vara inlämnade till styrelsen senast den 1 februari 2019. (ulf.ohman00@bredband.net). Detaljerat program kommer senare att läggas ut.

2019-01-17
INVENTERA FÅGLAR
Svensk fågeltaxering bygger helt på de fantastiska insatser som görs av kunniga fågelskådare runt om i landet. Idag deltar ca 500 personer varje år. Den som känner igen våra fåglar till utseende och läte är välkommen att delta. Att noggrant och systematiskt följa fågellivet på detta sätt är roligt, spännande och lärorikt. Dessutom gör man en insats för över-vakningen av vår fågelfauna.
Vad behöver man kunna för att vara med? Du bör känna igen fåglarna som finns i ditt område, både till utseende och läte.
För mer info www.fageltaxering.lu.se
2019-01-09
Rapporter inventering Fjällvråkar och Ugglor
Håkan Tyrén har i två rapporter sammanställt 2018 års inventering av fjällvråk där även Peter Hellström medverkat och pärl-/hökuggla i Stora sjöfallets nationalpark/Laponiaområdet. Länkar till
respektive rapport är Fjällvråkar och Ugglor.
2018-09-26
Studiecirkel om fåglar
Klicka på länken Studiecirklar till vänster för mer info.

2018-09-22
Vinterprogrammet 2018-2019
Är nu spikat. Se länk till vänster på sidan.

2018-04-24
HUR GÅR DET FÖR SVERIGES FÅGLAR 2018?
Mer därom kan du läsa i den länkade pdf-filen som tagits fram med hjälp av data från Svensk Fågeltaxering i samarbete med SOF, Artdatabanken och fågelstationerna vid Ottenby och Falsterbo. Årets rapport koncentreras förutom på 250 häckfågelarters förändringar även på vilken påverkan som klimatförändringarna har på flyttfåglarnas ankomst.
Tanken är att detta ska vara en årligen återkommande redovisning och att i ett schema på några år särskilt spegla förhållandena inom en viss miljö (jordbrukslandskap, skogen, fjällen osv.) respektive hur klimatförändringar påverkar fåglarna..

2018-01-10
Svenska återfynd på internet - nästan i realtid
Nu finns en kartfunktion på internet där man kan se hur svenska återfynd fördelar sig geografiskt. Den har tagits fram av personal vid museets enhet för bioinformatik i samarbete med RC och hittas på följande länk: https://birdringing.bioatlas.se/
Läs mer....Bli medlem 2010 NU
Hämtat från Artportalen
Landskapsligan 2019
Norrbotten
Pite lappmark
Lule lappmark
Torne lappmark

Hämtat från Artportalen
Landskapsligan 2018
Norrbotten
Pite lappmark
Lule lappmark
Torne lappmark
   

 

NOF samarbetar med Studiefrämjandet Klicka här för att göra NOF-net till en av dina "Favoriter".