Välkommen till NOF:s hemsida!
Här hoppas vi kunna tillgodose ditt lystmäte när det gäller fåglar och fågelskådning i vårt nordligaste län. Vi vill även passa på att bjuda in dig till NOF och dess verksamhet. Har du idéer om hemsidan eller vår förening, känner du lust att engagera dig i NOF eller vill du helt enkelt bara veta mer om oss - hör av dig!

Ulf Öhman, ordförande


2021-03-26
Vår och sommarprogram 2021
Ett nytt program finns nu utlagt. Ni finner det i listan till vänster eller klicka på länken här program 2021.

2021-03-24
Nytt datum för årsmöte med NOF
tisdag den 20 april kl 19.00

Årsmöte med NOF den 21 mars kl 19.00 inställt
Ett digitalt årsmöte kommer att genomföras med föreningens medlemmar. Mötet genomförs med det webbaserade verktyget Zoom. Det är enkelt att delta i i mötet med både ljud och bild med din dator. Instruk-tioner och länk erhålles via mejl. Om du vill delta i mötet anmäler du dig till Inger Brännström, mail:
inger.brannstrom@bredband.net
senast den 15 april 2021.
Handlingar till årsmötet: Verksamhetsberättelse 2020 Resultat och balansräkning 2020
Revisionsberättelse 2020 Årsmötesagenda Valberedningens förslag

2021-02-22
Vinterfågelracet 2021
Tord har lagt in lite information i NOF-forum. Länk till tabellen Vinterfågelracet 2021.

2021-01-25
Hur går det för fåglarna i Norrbotten
Klicka här för att komma till rapporten.

2021-01-25
En revidering av Norrbottens miljöövervakningsprogram har genomförts och resulterat i ett nytt sexårigt program med start 2021.
Till programmet.

2021-01-24
Fågelexkursioner för dig som är nybörjare och/eller osäker på vad du ser och hör
Exkursionerna inom Luleå/Bodenområdet leds av Gunnar Thingvall, som tidigare hållit i studiecirklarna, samt någon fler ledare från NOF.
En serie exkursioner i ”studiecirkelform” som görs i april, en i maj, en i juni, en i augusti och en i september. Max 9 deltagare.
Start i andra halvan av april. Medtag kikare och boken Fågelguiden alternativt appen Fågelguiden.
På grund av coronaviruset får vi räkna med att vi åker en i varje bil.
Anmälan sker till: Inger Brännström, inger.brannstrom@bredband.net eller mobil: 070-383 11 99, senast den 31 mars 2021. Först till kvarn gäller. Välkomna!
2021-01-22
Webbinarium 9 februari om fåglars ev påverkan av kraftledningar.
Den 9 februari kl 11-12 presenterar forskaren och fågelexperten Richard Ottvall sin syntesrapport om hur fåglar kan påverkas av kraftledningar på Energiföretagens webbinarium på ämnet. Medverkar gör även professor Thord Fransson, forskare från Naturhistoriska riksmuseet, som presenterar en analys av återfynd av döda ringmärkta fåglar som hittats vid kraftledningar från 1990 till idag. Henri Engström från Naturvårdsverket kommer att inleda webbinariet.

Till webbinariet.

OBS - Webbinariet kommer sedan att finnas tillgängligt att titta på även i efterhand.

2021-01-22
Sveriges fåglar 2020
Rapporten Sveriges fåglar 2020 innehåller de senaste skattningarna av de nationella populations-storlekarna samt sammanfattande trender för de senaste 20 (2000-2019) respektive 10 (2010-2019) åren.
Det finns ingen tryckt upplaga av rapporten utan den kan ges endast ut i en digital variant som går att ladda ner både från nyhetsdelen av SFT:s hemsida (http://www.fageltaxering.lu.se/nyheter/sveriges-faglar-2020-ar-nu-klar samt från vår publikationslista (http://www.fageltaxering.lu.se/resultat/publikationer


2020-10-25
Länk till fågellokaler
Nu finns uppdaterade uppgifter om fågellokaler i länet på Birdlife Sveriges hemsida. Ni hittar länk till den till vänster under svenska fågellokaler.

2020-08-12
Häckning av backsvalor i skärgården.
Birdlife Sverige genomför under 2020-2021 en inventering av backsvalor, se artikel nedan från 2020-03-09. Det finns rapporter om häckningar på finska skärgårdsöar, bl a under stenar. Hur ser det ut i vår skärgård? Rapportera fynd på artportalen (www.artportalen.se).


2020-07-06
Inventeringen av Taavavuoma i sommar är framskjuten till 2021.
Se inlägg nedan från 2020-05-03.

2020-05-16
Tipsa om brott i naturen
Djur och växter i naturen skyddas med lagar för att de ska finnas kvar i framtiden. Du kan hjälpa till genom att tipsa om brott i naturen. Det kan röra sig om rovfåglar som skjuts, om äggsamling från vilda fåglar eller otillåten handel med hotade arter.

Inom Norrbottens Ornitologiska förening har vi startat ett samarbete med polisen i Luleå/Boden för att förhindra att brott begås, till exempel att någon plockar fågelägg från bon eller holkar. Ett fordon ellermänniskor på fel ställe med utrustning som stegar, burar eller lådor?

Rapportera detta omedelbart till polisen på telefon 114 14 eller till någon av våra kontaktpersoner inom polisen:
• Anders Holmlund, 070-325 24 62
• Jörgen Nyström, 072-217 15 97, jorgen.nystrom@polisen.se
Du får vara anonym.


2020-05-03
Inventering av Taavavuoma i sommar.
Birdlife Sverige har planer/förhoppningar om att till-sammans med WWF studera vadare i Norrland - dels för att följa deras flyttvägar men givetvis också för att inventera dem på häckplats och initiera restaurering av våtmarker.
Hugade inventerare sökes. Anmäl intresse till Ulf Öhman mail: ulf.ohman00@bredband.net


2020-04-21
Info kring exkursioner under Coronatider
Vi försöker genomföra exkursionerna i höst-programmet med följande rekommendationer:
samåkning gäller inte, dela inte kikare mellan skådare, håll avstånd och ta gärna med handsprit.
Tag gärna kontakt med respektive kontaktperson för information inför exkursionen.


2020-03-09
Hjälp oss att räkna backsvalor
BirdLife Sverige har beslutat att genomföra en riks-omfattande inventering av backsvala under innevarande år och nästa, alltså 2020-2021. Inventeringen görs på grund av artens kraftiga tillbakagång under 2000-talet, en minskning som till stor del beror på nedläggningar och omställningar av täktverksamhet i landet. Backsvalan bygger bo, gärna kolonivis, genom att gräva 50-100 cm långa tunnlar, främst i sand och jord. Många kolonier återfinns i täkter, men även i kalkbrott, torvindustrier och återvinningsanläggningar. Backsvalan är idag rödlistad i katergorin Nära hotad. Rapportering kan med fördel göras i Artportalen (www.artportalen.se) men vi ser gärna att du rapporterar till NOF:s rapportansvarige Viktor Persson, e-post backsvalaBD@gmail.com som kommer att göra en regional sammanställning. Mer info på BirdLife Sveriges hemsida: https://birdlife.se/fagelskydd/artprojekt/backsvala/

2020-02-27
Halvtid för berguvsinventeringen.
Rapportera Berguvar
BirdLife Sverige har valt berguven som riks-inventeringsart under 2019 och 2020. Här i Norrbotten behöver vi få in rapporter om sedda/hörda berguvar, samt också hjälp med inventeringar under de kommande åren. Inventeringarna går i första hand ut på att lyssna av kända revir och höra om uvar är kvar. Håkan Harnesk som är ansvarig i Norrbotten har samman-ställt information som finns i länken till vänster under Berguvsinventering.
Kontakt: Håkan Harnesk, hakan.harnesk@gmail.com mobil 070-2350355, eller
Ulf Öhman, ulf.ohman00@bredband.net eller mobil 070-6008080.


2019-12-13
Mesar: Talltita och Lappmes
Anders Brodin, forskare vid Lunds Universitet, är bl a intresserad av mesar. Just nu studerar han våra två härdigaste arter; talltita och lappmes som är väldigt stationära. Han vill veta om dessa två arter stannar kvar på sina skogsrevir under midvinter, vår mörkaste tid. Han vill också veta hur länge det är ”matletningsljust” kring jul och nyår. Hans egen gissning är att mesar norr om polcirkeln klarar sig bra eftersom de är aktiva också i ganska svagt grynings- och skymningsljus.
Du som har stationära talltitor och lappmesar där du bor eller vistas får gärna rapportera till Anders – vid vilken breddgrad och vid vilken tid på dygnet de observerats. Rapportera och/eller ställ frågor till anders.brodin@biol.lu.se.

2019-06-09
Artikel på BirdLife Sveriges hemsida.
Tallbit och lappmes kan snart vara utrotade nedanför fjällskogarna och ytterligare två arter, tretåig hack-spett och lavskrika kan stå på tur. Följ länken
http://birdlife.se/tallbit-och-lappmes-kan-snart-vara-utrotade-nedanfor-fjallskogarna/


2019-05-31
Birdlife Sveriges riktlinjer för hänsyn till fågellivet i sjöar och vattendrag i samband med tävlingar med (snabba) båtar, vattenskotrar, "swimruns" och liknande. Länkad skrivelse.

2019-04-22
Plan för inventering av och markåtgärder för ortolansparv i Norrland 2019-2020
Inventering skall göras och den kommer att följas upp med konkreta markåtgärder där inventerare
hittat sparven. För mer information se länkad skrivelse För övergripande frågor kontakta Jan Sondell 070-318 85 93. För frågor som rör fältarbete kontakta i första hand Jan Lindström 070-238 22 38

2019-03-11
Nytt artikelregister för "Fåglar i Norrbotten"
Nu finns ett nytt artikelregister tillgängligt som en PDF-fil på hemsidan. Gå in på Detta är NOF/Fåglar i Norrbotten så hittar du länken till artikelregistret. Det omfattar årgångarna 16 - 37 (åren 1997-2018). För varje artikel anges författarnas namn, rubrik samt vid behov en förklarande text, årgång, nr och sidnr. Om du laddar ner filen kan du söka på olika ord, författare m m via sökfunktionen i din dator. Artikelregistret är sammanställt 2019 av Tord Gustafsson.
Ett art- och artikelregister för årgångarna 1 - 15 (åren 1982-1996) finns sedan tidigare utgivet som ett supplement nr 3 1997. Även dessa register är tillgängliga som pdf-filer på samma adress som ovan.


2018-01-10
Svenska återfynd på internet - nästan i realtid
Nu finns en kartfunktion på internet där man kan se hur svenska återfynd fördelar sig geografiskt. Den har tagits fram av personal vid museets enhet för bioinformatik i samarbete med RC och hittas på följande länk: https://birdringing.bioatlas.se/
Läs mer....Bli medlem 2010 NU

Hämtat från Artportalen
Landskapsligan 2019
Norrbotten
Pite lappmark
Lule lappmark
Torne lappmark
   

 

NOF samarbetar med Studiefrämjandet Klicka här för att göra NOF-net till en av dina "Favoriter".