Välkommen till NOF:s hemsida!
Här hoppas vi kunna tillgodose ditt lystmäte när det gäller fåglar och fågelskådning i vårt nordligaste län. Vi vill även passa på att bjuda in dig till NOF och dess verksamhet. Har du idéer om hemsidan eller vår förening, känner du lust att engagera dig i NOF eller vill du helt enkelt bara veta mer om oss - hör av dig!

Ulf Öhman, ordförande


2018-10-08
Söndag 21 oktober, fågelexkursion i Kiruna
Vi besöker några fågelmatbord runt Kiruna. Vi är ute i ca två timmar.
Samling kl 10.00 vid OKQ8 Österleden. Samåkning.
Kontaktperson Lotta Nygård 073-091 92 52 eller masklotta@hotmail.com


2018-09-26
Studiecirkel om fåglar
Klicka på länken Studiecirklar till vänster för mer info.

2018-09-26
Inventera vinterfåglar!
Det behövs fler inventerare till Vinterfågelräkningen. Anmäl intresse genom att gå in på www.fageltaxering.lu.se och kolla in fliken inventera. Där kan du läsa mer om hur inventeringen går till och ladda hem protokoll eller beställa hem dem per post, I korthet går inventeringen ut på att man från 20 fritt valda punkter noterar alla fåglar man ser och hör under 5 minuter. Lägg upp en rutt som är tillgänglig under alla snöförhållanden. Det kan vara ett elljusspår eller en väg. Du väljer om du vill åka skidor, promenera eller åka bil. Man kan välja om man vill inventera 1, 2 eller 5 gånger per vinter. De flera inventeringarna görs vid årsskiftet. När du inventerat skickar du in protokollet via mejl eller post.

2018-09-22
Vinterprogrammet 2018-2019
Är nu spikat. Se länk till vänster på sidan.

2018-09-03
ÅRETS FÅGELSKÅDARE
I samband med den årliga mässan Falsterbo Bird Show utses årets fågelskådare. Priset tilldelades för första gången till en norrbottning. Frej Sundqvist hade nominerats av Norrbottens ornitologiska förening för sitt arbete med inventering av fåglar och andra däggdjur. Grattis Frej.

2018-04-24
HUR GÅR DET FÖR SVERIGES FÅGLAR 2018?
Mer därom kan du läsa i den länkade pdf-filen som tagits fram med hjälp av data från Svensk Fågeltaxering i samarbete med SOF, Artdatabanken och fågelstationerna vid Ottenby och Falsterbo. Årets rapport koncentreras förutom på 250 häckfågelarters förändringar även på vilken påverkan som klimatförändringarna har på flyttfåglarnas ankomst.
Tanken är att detta ska vara en årligen återkommande redovisning och att i ett schema på några år särskilt spegla förhållandena inom en viss miljö (jordbrukslandskap, skogen, fjällen osv.) respektive hur klimatförändringar påverkar fåglarna..


2018-01-10
Svenska återfynd på internet - nästan i realtid
Nu finns en kartfunktion på internet där man kan se hur svenska återfynd fördelar sig geografiskt. Den har tagits fram av personal vid museets enhet för bioinformatik i samarbete med RC och hittas på följande länk: https://birdringing.bioatlas.se/
Läs mer....Bli medlem 2010 NU
Hämtat från Artportalen
Landskapsligan 2018
Norrbotten
Pite lappmark
Lule lappmark
Torne lappmark

Hämtat från Artportalen
Landskapsligan 2017
Norrbotten
Pite lappmark
Lule lappmark
Torne lappmark

 

   

 

NOF samarbetar med Studiefrämjandet Klicka här för att göra NOF-net till en av dina "Favoriter".