Välkommen till NOF:s hemsida!
Här hoppas vi kunna tillgodose ditt lystmäte när det gäller fåglar och fågelskådning i vårt nordligaste län. Vi vill även passa på att bjuda in dig till NOF och dess verksamhet. Har du idéer om hemsidan eller vår förening, känner du lust att engagera dig i NOF eller vill du helt enkelt bara veta mer om oss - hör av dig!

Ulf Öhman, ordförande


2018-09-22
Vinterprogrammet 2018-2019
Är nu spikat. Se länk till vänster på sidan.

2018-09-22
Fåglar i Norrbotten nr 3
Är nu på väg till tryckeriet och beräknas komma i din
brevlåda i månadsskiftet september/oktober.

2018-09-19
EuroBirdWatch 6 - 7 oktober
Skåda på egen hand eller i grupp och rapportera in allt som du ser i fågelväg under denna helg i Artportalen.

Vi skådar tillsammans i:
Kalix lördag 6 oktober: samling vid Kalix kyrka kl 08.
Kontaktperson: Birgitta Landberg, 070-604 09 03.

Luleå söndag 7 oktober: samling vid Gömslet, Mjölk-uddstjärn kl 08 för vidare färd med bil.
Kontaktperson och anmälan i förväg: Tord Gustafsson, 070-516 65 65

2018-09-03
ÅRETS FÅGELSKÅDARE
I samband med den årliga mässan Falsterbo Bird Show utses årets fågelskådare. Priset tilldelades för första gången till en norrbottning. Frej Sundqvist hade nominerats av Norrbottens ornitologiska förening för sitt arbete med inventering av fåglar och andra däggdjur. Grattis Frej.

2018-04-24
HUR GÅR DET FÖR SVERIGES FÅGLAR 2018?
Mer därom kan du läsa i den länkade pdf-filen som tagits fram med hjälp av data från Svensk Fågeltaxering i samarbete med SOF, Artdatabanken och fågelstationerna vid Ottenby och Falsterbo. Årets rapport koncentreras förutom på 250 häckfågelarters förändringar även på vilken påverkan som klimatförändringarna har på flyttfåglarnas ankomst.
Tanken är att detta ska vara en årligen återkommande redovisning och att i ett schema på några år särskilt spegla förhållandena inom en viss miljö (jordbrukslandskap, skogen, fjällen osv.) respektive hur klimatförändringar påverkar fåglarna..


2018-01-10
Svenska återfynd på internet - nästan i realtid
Nu finns en kartfunktion på internet där man kan se hur svenska återfynd fördelar sig geografiskt. Den har tagits fram av personal vid museets enhet för bioinformatik i samarbete med RC och hittas på följande länk: https://birdringing.bioatlas.se/
Läs mer....Bli medlem 2010 NU
Hämtat från Artportalen
Landskapsligan 2018
Norrbotten
Pite lappmark
Lule lappmark
Torne lappmark

Hämtat från Artportalen
Landskapsligan 2017
Norrbotten
Pite lappmark
Lule lappmark
Torne lappmark

 

   

 

NOF samarbetar med Studiefrämjandet Klicka här för att göra NOF-net till en av dina "Favoriter".