Välkommen till NOF:s hemsida!
Här hoppas vi kunna tillgodose ditt lystmäte när det gäller fåglar och fågelskådning i vårt nordligaste län. Vi vill även passa på att bjuda in dig till NOF och dess verksamhet. Har du idéer om hemsidan eller vår förening, känner du lust att engagera dig i NOF eller vill du helt enkelt bara veta mer om oss - hör av dig!

Ulf Öhman, ordförande2019-05-13
Kaalasluspa torsdag 23 maj
Under den här kvällsexkursionen har vi chans att få se salskrake, silvertärna, bergand, storlom och spelande brushanar. Ta med kvällsfika, det finns möjlighet att grilla. Samling kl 18.00 OK/Q8 Österleden Kiruna. Kontaktperson Sara Sand 070-346 16 33, mail: sarasand@telia.com. Samarrange-mang med SNF i Kiruna.

2019-05-07
Fågelvandring i Kiruna onsdagar i maj kl 19.00
Vi möter vårfåglar runt Ala- och Yli Lombolosjöarna.
Här kan vi se bland annat måsar, tärnor, änder och vadare. De många svarthakedoppingarnas häck-ningsbestyr är trevligt att följa. Kanske har vi tur att även få se fjällpipare och gråhäger. För information om kontaktpersoner respektive dag se i länken Program vår och sommar 2019 till vänster.

2019-04-22
Plan för inventering av och markåtgärder för ortolansparv i Norrland 2019-2020
Inventering skall göras och den kommer att följas upp med konkreta markåtgärder där inventerare
hittat sparven. För mer information se länkad skrivelse För övergripande frågor kontakta Jan Sondell 070-318 85 93. För frågor som rör fältarbete kontakta i första hand Jan Lindström 070-238 22 38

2019-04-07
Fågelutflykter runt Vuollerim onsdagar i april och maj. 10, 17, 24 april, 1, 8 och 15 maj
Följ vårfåglarnas ankomst runt Vuollerim. Kikare och fågelböcker lånas ut. Samling kl 18.00 vid Folkets Hus i Vuollerim för samåkning.
Kontaktperson: Mats Karström 0976-101 20 och Lars-Göran Hedberg.

2019-03-29
24-timmarsskådning, Fågeldygnet. Lördag 1 juni.
Dags för årets 24-timmarsskådning. Denna aktivitet körs i år för 16:e gången i Voullerim, 12:e gången i Glommersträsk samt 4:gången i Luleå i samarbete med Strandskatorna. För mer information se i länken Program vår och sommar 2019 till vänster.

2019-03-11
Nytt artikelregister för "Fåglar i Norrbotten"
Nu finns ett nytt artikelregister tillgängligt som en PDF-fil på hemsidan. Gå in på Detta är NOF/Fåglar i Norrbotten så hittar du länken till artikelregistret. Det omfattar årgångarna 16 - 37 (åren 1997-2018). För varje artikel anges författarnas namn, rubrik samt vid behov en förklarande text, årgång, nr och sidnr. Om du laddar ner filen kan du söka på olika ord, författare m m via sökfunktionen i din dator. Artikelregistret är sammanställt 2019 av Tord Gustafsson.
Ett art- och artikelregister för årgångarna 1 - 15 (åren 1982-1996) finns sedan tidigare utgivet som ett supplement nr 3 1997. Även dessa register är tillgängliga som pdf-filer på samma adress som ovan.


2019-02-04
Rapportera Berguvar
BirdLife Sverige har valt berguven som riks-inventeringsart under 2019 och 2020. Här i Norrbotten behöver vi få in rapporter om sedda/hörda berguvar, samt också hjälp med inventeringar under de kommande åren. Inventeringarna går i första hand ut på att lyssna av kända revir och höra om uvar är kvar. Håkan Harnesk som är ansvarig i Norrbotten har samman-ställt information som finns i länken till vänster under Berguvsinventering.


2019-01-17
INVENTERA FÅGLAR
Svensk fågeltaxering bygger helt på de fantastiska insatser som görs av kunniga fågelskådare runt om i landet. Idag deltar ca 500 personer varje år. Den som känner igen våra fåglar till utseende och läte är välkommen att delta. Att noggrant och systematiskt följa fågellivet på detta sätt är roligt, spännande och lärorikt. Dessutom gör man en insats för över-vakningen av vår fågelfauna.
Vad behöver man kunna för att vara med? Du bör känna igen fåglarna som finns i ditt område, både till utseende och läte.
För mer info www.fageltaxering.lu.se
2019-01-09
Rapporter inventering Fjällvråkar och Ugglor
Håkan Tyrén har i två rapporter sammanställt 2018 års inventering av fjällvråk där även Peter Hellström medverkat och pärl-/hökuggla i Stora sjöfallets nationalpark/Laponiaområdet. Länkar till
respektive rapport är Fjällvråkar och Ugglor.

2018-04-24
HUR GÅR DET FÖR SVERIGES FÅGLAR 2018?
Mer därom kan du läsa i den länkade pdf-filen som tagits fram med hjälp av data från Svensk Fågeltaxering i samarbete med SOF, Artdatabanken och fågelstationerna vid Ottenby och Falsterbo. Årets rapport koncentreras förutom på 250 häckfågelarters förändringar även på vilken påverkan som klimatförändringarna har på flyttfåglarnas ankomst.
Tanken är att detta ska vara en årligen återkommande redovisning och att i ett schema på några år särskilt spegla förhållandena inom en viss miljö (jordbrukslandskap, skogen, fjällen osv.) respektive hur klimatförändringar påverkar fåglarna..

2018-01-10
Svenska återfynd på internet - nästan i realtid
Nu finns en kartfunktion på internet där man kan se hur svenska återfynd fördelar sig geografiskt. Den har tagits fram av personal vid museets enhet för bioinformatik i samarbete med RC och hittas på följande länk: https://birdringing.bioatlas.se/
Läs mer....Bli medlem 2010 NU
Hämtat från Artportalen
Landskapsligan 2019
Norrbotten
Pite lappmark
Lule lappmark
Torne lappmark

Hämtat från Artportalen
Landskapsligan 2018
Norrbotten
Pite lappmark
Lule lappmark
Torne lappmark
   

 

NOF samarbetar med Studiefrämjandet Klicka här för att göra NOF-net till en av dina "Favoriter".