Vinterfågelmatningar i Luleås omnejd

Länk till Googlekarta

Mjölkudden
Denna matning är troligen inte i drift 2015.
En diskret matning alldeles intill bostadsområdet. Okänt vem som sköter om den. Parkera vid garagen på höger sida och gå in en bit åt vänster efter promenadstigen.
 

 

Gäddvikssundsvägen, Gäddvik (Kallaxrondellen tidigare)
En MYCKET fin matning på Kallaxheden. Denna diskreta matning har en bra lockelse till rara arter. Tofsmesar uppträder här regelbundet samt ibland även lappmesar. Andra mesar är dom vanliga, men rätt orädda.
Man får lämna bilen och gå de sista 75 metrarna dels efter en promenadstig och sedan efter en obetydlig rågång i ca nordlig riktning. Man brukar se spår i snön....
 

TILLBAKA