Startsida
Styrelse
Kontaktperson
i kommunerna
Övriga
funktionärer
Fåglar i Norrbotten
Bli medlem
Stadgar
Ekonomi och Verksamhets-
berättelse
Protokoll och Skrivelser

 

Datum: Protokoll:
2020  
2020-10-24 Årsmöte
   
2019  
2019-01-27 Styrelsemöte
2019-03-16 Årsmöte
   
2018  
2018-02-11 Styrelsemöte
2018-03-17 Årsmöte
2018-03-17 Konstituerande

2018-04-08

Styrelsemöte
2018-06-10 Styrelsemöte
2018-09-16 Styrelsemöte
2018-11-11 Styrelsemöte

 
2017  
2017-03-01 Styrelsemöte
2017-03-18 Årsmöte
2017-03-18 Konstituerande styrelsemöte 2017
2017-04-23 Styrelsemöte
2017-06-11 Förslag till attestlista och ekonomirutiner NOF 2017
2017-06-11 Styrelsemöte
2017-09-10 Styrelsemöte
2017-12-14 Styrelsemöte


 
2016  
2016-01-31 Attestrutiner 2016
2016-01-31 Styrelsemöte
2016-03-07 Styrelsemöte
2016-03-19 Årsmöte
2016-03-19 Konstituerande styrelsemöte 2016
2016-05-18 Styrelsemöte
2016-09-04 Styrelsemöte
2016-12-08 Styrelsemöte
2016-12-08 Arbetsordning regionala rapportkommittén 2016
   
2015  
2015-01-14 Styrelsemöte
2015-03-11 Styrelsemöte
2015-03-21 Årsmöte 2015
2015-03-29 Konstituerande styrelsemöte 2015
2015-05-04 Styrelsemöte
2015-05-31 Styrelsemöte
2015-08-26 Styrelsemöte
2015-10-20 Styrelsemöte
2015-12-03 Styrelsemöte
   
2014  
2014-01-28 Styrelsemöte
2014-02-27 Styrelsemöte
2014-03-02 Attestrutiner 2014
2014-03-15 Årsmöte 2014
2014-03-15 Konstituerande styrelsemöte 2014
2014-04-03 Styrelsemöte
2014-06-08 Styrelsemöte
2014-09-10 Styrelsemöte
2014-11-13 Styrelsemöte
2014-12-08 Styrelsemöte
2013  
2013-01-29 Styrelsemöte
2013-03-04 Styrelsemöte
2013-03-18 Styrelsemöte
2013-03-23 Årsmöte 2013
2013-03-23 Konstituerande styrelsemöte 2013
2013-04-25 Styrelsemöte
2013-06-09 Styrelsemöte
2013-09-03 Styrelsemöte
2013-10-28 Styrelsemöte
2013-12-17 Styrelsemöte
2012  
2012-02-06 Styrelsemöte
2012-03-17 Årsmöte 2012
2012-03-17 Konstituerande styrelsemöte 2012
2012-04-25 Styrelsemöte
2012-12-03 Styrelsemöte
2011  
2011-01-12 Styrelsemöte
2011-02-09 Styrelsemöte
2011-03-19 Årsmöte 2011
2011-05-10 Konstituerande styrelsemöte 2011
2011-05-10 Styrelsemöte
2011-08-30 Styrelsemöte
2011-12-01 Styrelsemöte
2010  
2010-01-18 Styrelsemöte
2010-02-08 Styrelsemöte
2010-03-13 Årsmöte 2010
2009-03-13 Konstituerande styrelsemöte 2010
2010-04-13 Styrelsemöte
2010-05-11 Styrelsemöte
2010-09-02 Styrelsemöte
2010-10-14 Styrelsemöte
2009  
2009-02-02 Styrelsemöte 
2009-02-21 Årsmöte 2009
2009-02-21 Konstituerande styrelsemöte 2009
2009-03-23 Styrelsemöte
2009-05-04 Styrelsemöte
2009-05-10 Protokoll nr 67 NOF Fågelskyddsfond
2009-06-07 Styrelsemöte
2009-09-01 Styrelsemöte
2009-10-12 Styrelsemöte
2009-11-09 Styrelsemöte 
2008  
2008-01-15 Styrelsemöte
2008-01-15 Uppdaterad attestlista
2008-02-04 Styrelsemöte
2008-03-08 Årsmöte 2008
2008-03-08 Konstituerande styrelsemöte 2008
2008-05-05 Styrelsemöte
2008-05-27 Styrelsemöte
2008-08-19 Styrelsemöte
2008-09-23 Styrelsemöte
2008-10-20 Styrelsemöte
2008-11-20 Styrelsemöte
2008-12-15 Styrelsemöte 
2007  
2007-01-11 Styrelsemöte
2007-02-13 Styrelsemöte
2007-02-26 Styrelsemöte
2007-03-24 Årsmöte 2007
2007-04-23 Styrelsemöte, inkl. konstituering av styrelsen
2007-06-04 Styrelsemöte
2007-06-17 Protokoll nr 64 NOF Fågelskyddsfond
2007-09-04 Styrelsemöte
2007-10-03 Styrelsemöte
2007-11-04 Protokoll nr 65 NOF Fågelskyddsfond
2007-11-26 Styrelsemöte
2006  
2006-02-09 Styrelsemöte
2006-03-12 Protokoll nr 63 NOF Fågelskyddsfond
2006-03-25 Årsmöte 2006
2006-05-03 Styrelsemöte
2006-06-11 Styrelsemöte
2006-09-12 Styrelsemöte
2006-10-31 Styrelsemöte
2005  
2005-01-25 Styrelsemöte
2005-02-22 Styrelsemöte
2004-03-19 Årsmöte 2005
2004-03-19 Konstituerande styrelsemöte 2005
2005-04-26 Styrelsemöte
2005-06-12 Styrelsemöte
2005-08-30 Styrelsemöte
2005-10-27 Styrelsemöte
2005-12-01 Styrelsemöte
2004  
2004-01-27 Styrelsemöte
2004-03-08 Styrelsemöte
2004-03-27 Årsmöte 2004
2004-03-27 Konstituerande styrelsemöte 2004
2004-01-07 Protokoll nr 58 NOF Fågelskyddsfond
Mars-2004 Årsberättelse NOF Fågelskyddsfond
2004-05-04 Styrelsemöte
2004-05-04 Arbetsordning för styrelsemöten
2004-05-04 Attestlista och attestrutiner
2004-06-06 Styrelsemöte
2004-08-29 Styrelsemöte
2004-09-28 Styrelsemöte
2004-11-25 Styrelsemöte
   
   
Datum: Skrivelser:
2003-09-22 Remissvar ang. skötselplan av Laponia
2004-01-19 Remissvar ang. Regionalt miljö- och hushållningsprogram för fjällen
2004-04-19 Inbjudan till Seminarium om de stora myrarnas fågelfauna
2004-05-05 Yttrande över "En samisk förvaltning av världsarvet Laponia"
2004-11-25 Allmänna synpunkter om skyddsjakt på soptippar
2004-11-25 Svar på enkät om riksinventeringar
2005-03-19 Sveket mot gammelskogen (skrivelse antagen vid årsmötet 2005)
2005-04-21 Sjisjka (inlaga till miljödomstolen)
2005-05-20 Svar till Banverket angående Norrbottniabanan
2005-06-12 Synpunkter på detaljplan kvarteret Mjärden, Haparanda
2007-01-13 Remissvar på flytt av järnvägen i Kiruna
2007-02-28 Remissvar: Riksintresse vindkraft
2007-03-04 Sjisjka (yttrande till miljödomstolen)
2007-03-07 Remissvar på flytt av järnvägen i Kiruna- 2
2007-03-14 Vindkraft Persön (bilaga till överklagan)
2007-04-03 Remissvar Norrbottniabanan Länsgränsen - Piteå
2007-09-15 Remissvar Vindkraft Markbygden
2007-10-18 Remissvar Ramsarområden
2008-04-18 Sjisjka (yttrande till miljödomstolen)
2008-04 Debattartikel om skogsreservat
2008-05-19 Remissvar om skyddsjakt på storskarv
2008-08-10 Synpunkter på Vindkraftutredning Norrbottens skärgård
2008-08-14 Elsäkring av naturen
2008-08-27 Synpunkter på bro över Sundet i Boden
2008-08-30 Norrbotniabanan Piteå
2009-03-04 Ale-ån
2010-06-25 Pajalaprojektet
2010-08-18 Mertainen
2012-04-02 Lammijänkkä
2013-02-21 Energimyndigheten
2013-05-14 Yttrande SCA-FSC
2014-02-02 Markbygden Etapp 2
2014-03-01 Synpunkter på kraftledning förbi Gammelstadsviken
2014-09-11 Kraftledning Gammelstadsviken (2)
2014-11-05 Synpunkter på vägplan Södra Sunderbyn - Sävast
2015-11-30 Synpunkter på 40kV-ledning