Startsida
Styrelse
Kontaktperson
i kommunerna
Övriga
funktionärer
Fåglar i Norrbotten
Bli medlem
Stadgar
Ekonomi och Verksamhets-
berättelse
Protokoll och Skrivelser

 

Fågelintresserad?

I så fall är Du välkommen till Norrbottens Ornitologiska Förening. Bland oss hittar Du alla typer av fågelskådare, allt från nybörjare till erfarna ornitologer med många års erfarenhet. Vi har även en speciell ungdomsgrupp.

Norbottens Ornitologiska Förening (NOF) är en ideell regionalförening av Birdlife (SOF). Vårt mål är att öka kunskapen om fåglar och fågellokaler samt genom att stimulera fågelintresset och sprida kännedom om och bevara Sveriges fågelfauna och förbättra fågelskyddet.

Några goda skäl att vara med i Norrbottens Ornitologiska Förening är att Du som medlem får:

4 nummer av vår tidskrift Fåglar i Norrbotten
kallelser till våra aktiviteter, t.ex. inomhusträffar, exkursioner, samordnade resor, studiecirklar m.m
träffa likasinnade under trevliga former
möjlighet att delta i fågelskyddsarbete och inventeringar

Medlem kan Du bli genom att betala medlemsavgiften till
Plusgiro 433 17 33-8
.
OBS! Vid betalning över internet:
Ange tydligt namn och adress.

Medlemsavgiften för år 2019 tills vidare är för personer boende i Sverige:
200 kronor för vuxen
50 kronor för ungdomsmedlem (till och med det år man fyller 20 år)
25 kronor för familjemedlem (medlemsskap utan egen tidning)

För personer bosatta utanför Sverige är avgiften 300 kronor.
Ange vid betalning från utlandet följande:
IBAN: SE75 9500 0099 6026 4331 7338
SWIFT: NDEASESS

OBS! Om du vill stödja NOF utan att bli medlem är du välkommen att skänka en valfri summa till NOFs fågelskyddsarbete. Använd plusgirokontot ovan och ange "Gåva".

Vill Du veta mer om NOF?
Kontakta Ulf Öhman, tel 070 - 600 80 80
eller skriv till

Norrbottens Ornitologiska Förening
c/o Ulf Öhman
Kompanivägen 35
974 44 Luleå

 

Sidan uppdaterad 2019-05-21