Startsida
Styrelse
Kontaktperson
i kommunerna
Övriga
funktionärer
Fåglar i Norrbotten
Bli medlem
Stadgar
Ekonomi och Verksamhets-
berättelse
Protokoll och Skrivelser

Övriga funktionärer
Senast uppdaterad 2019-09-24

Fågelskyddsfonden 
Ordförande Sven-Erik Marklund
Sikgatan 7
941 35 Piteå
070 - 312 96 42
E-post: marklundsvenerik@gmail.com
  Lars Gustafsson
Garnisonsgatan 53
961 36 Boden
070-624 72 08
e-post: lars.gustafsson325@bredband.net
  Rolf Gustafsson
Grytstigen 22
974 55 Luleå
070-331 00 45
e-post: rolf@sjaunjaape.se
Haparanda Sandskär  
Stationschef Inger Brännström. Luleå
e-post: inger.brannstrom@bredband.net
   
Rapportkommitén Egen sida
Rapportmottagare
(Eg Artportalen)
Andreas Livbom
Armévägen 19
974 43 Luleå
0920-143 42 el 070-688 69 50
e-post: livbomandreas@gmail.com
   
Tidskrift Fåglar i Norrbotten
Redaktör/Ansv utgivare Ulf Öhman
Kompanivägen 35
974 44 Luleå
070-600 80 80
e-post: ulf.ohman00@bredband.net
Redaktion Frida Snell
Kläppvägen 21
975 95 Luleå
070-267 76 54
e-post: frida.k.snell@gmail.com
  Inger Brännström
Kompanivägen 35
974 44 Luleå
070-383 11 99
e-post: inger.brannstrom@bredband.net
   
Omslag MatsÅke Bergström
Fallbrovägen 40 Lakafors
945 91 Norrfjärden
0911 - 20 20 53
Projekt
Pilgrimsfalk Berth-Ove Lindström
Floragatan 4
961 33 Boden
0921 - 500 58, 070-395 83 25
e-post: berthove.lindstrom@telia.com
Havsörn Berth-Ove Lindström
Se ovan
Slaguggla Krister Jakobsson
Lulsundsgatan 46
972 42 Luleå.
076-797 37 84
e-post: krijak28@gmail.com
Jan-Olov Johansson
Stapelgränd 2
973 41 Luleå
070-655 33 15
e-post: jojlulea@gmail.com
Skräntärna/ Silltrut Lars Harnemo
Järpgränd 8
974 54 Luleå
070-544 71 50
e-post: lars.harnemo@gmail.com
Pärluggla Jan Andersson
Brogatan 26
961 64 Boden
073-024 20 79
e-post: folke.langen@gmail.com
Jaktfalk Berth-Ove Lindström
Se ovan
Fjällgås Stefan Holmberg
Piteåvägen 19
930 82 Abborrträsk
0960-500 85, 070-672 87 98
e-post: stefan@abborrtrask.se
Fjällvråk Håkan Tyrén
Odlingsgatan 6
983 41 Koskullskulle
0970-304 42
e-post: hakan.tyren@gmail.com
Vägen Västerut Håkan Tyrén
Se ovan