Startsida
Styrelse
Kontaktperson
i kommunerna
Övriga
funktionärer
Fåglar i Norrbotten
Bli medlem
Stadgar
Ekonomi och Verksamhets-
berättelse
Protokoll och Skrivelser
Referat från möten
& exkursioner

Boka klubblokalen, Varvsgatan 33Föreningen

Norrbottens Ornitologiska Förening ( NOF ) bildades 1978 och är en ideell regionalförening till Sveriges Ornitologiska Förening vars mål är att sprida kunskap om fåglar och bevara Sveriges fågelfauna samt förbättra fågelskyddet.

NOF med kommittéer, projekt, fonder.
I det här dokumentet beskriver vi kort hur
arbetet inom föreningen bedrivs

Föreningens adress är:
Norrbottens Ornitologiska Förening,
c/o Ulf Öhman,
Kompanivägen 35
974 44 Luleå.

Postgiro: 433 17 33 - 8
Organisationsnummer: 89 70 00 - 94 30

Vill Du veta mer om NOF eller bli medlem?
Kontakta Ulf Öhman tel. 070 - 600 80 80

Senast uppdaterad 2014-04-23