Startsida
Styrelse
Kontaktperson
i kommunerna
Övriga
funktionärer
Fåglar i Norrbotten
Bli medlem
Stadgar
Ekonomi och Verksamhets-
berättelse
Protokoll och Skrivelser

 Föreningen

Norrbottens Ornitologiska Förening ( NOF ) bildades 1978 och är en ideell regionalförening till Sveriges Ornitologiska Förening / BirdLife Sverige vars mål är att sprida kunskap om fåglar och bevara Sveriges fågelfauna samt förbättra fågelskyddet.

NOF med kommittéer, projekt, fonder.
I det här dokumentet beskriver vi kort hur
arbetet inom föreningen bedrivs

Föreningens adress är:
Norrbottens Ornitologiska Förening,
c/o Ulf Öhman,
Kompanivägen 35
974 44 Luleå.

Plusgiro: 433 17 33 - 8
Organisationsnummer: 89 70 00 - 94 30

Vill Du veta mer om NOF eller bli medlem?
Kontakta Ulf Öhman tel. 070 - 600 80 80

Senast uppdaterad 2017-08-23