Förslag till kryssregler på NOF-net                                           2000-10-24

Reglerna stämmer i huvusak med Club 300-reglerna.

  
 Generell regel
.
För att en art skall få räknas skall man ha sett arten så väl, att man själv kan göra en säker artbestämning med hjälp av sina egna observationer.
Detta hindrar inte att artbestämningen görs i efterhand, t ex efter litteraturstudier. Kan en säker artbestämning göras på lätet räcker det med att höra en art för att få räkna den.
 
    Norrbottenslistan
1     Får endast omfatta arter eller individer som bedömts som spontana av SOFs raritetskommitté (Rk), dvs arter eller individer som tillhör artkategori A-C. Se listan.
2     Observationer som underkänts av Rk eller Rrk får inte räknas.
3     Observationer som inte behandlats av Rk/Rrk eller som är under behandling får räknas tills vidare. En observation måste dock ha rapporterats till Rk/Rrk senast ett år efter obstillfället för att få räknas.
4     Endast arter observerade i länet Norrbotten får räknas (Landskapet Norrbotten + lappmarkerna).. Observatörens placering är ovidkommande.
5     Fångade fåglar får räknas under förutsättning att de fångats i länet Norrbotten. Fågeln får endast räknas om den observeras i samband med fångst eller släppning, dvs fåglar i bur får ej räknas.
6     Fåglar utplanterade för att stödja den vilda populationen får räknas om de är friflygande, oavsett eventuell färgmärkning. T ex vit stork, fjällgås, tornuggla, berguv, pilgrimsfalk, vitryggig hackspett.
 
    Årslistan.
Samma regler som för Norrbottenslistan. Arten skall vara observerad inom angiven tidsperiod.