X-listan för Norrbottens län. Senast uppdaterad 2013-05-09

Länk till gamla kommentarer (till och med 2008)


Datum Namn Ny art Nytt antal
2013-05-09 Andreas Livbom Vit stork 276
2013-01-15 Stefan Holmberg Ny skådare på listan! 249
? Tord Gustafsson
Smådopping
Amerikansk Kricka
Kattuggla
Skärpiplärka
Härfågel
239
240
241
242
243
2012-12-25 Herman Sundqvist Steglits 253
2012-12-13 Lars Sandberg (2009)
Sven-Erik Sundberg (2007)
Staffan Sundin (2007)
Thorbjörn Bergman (2007)
Andreas Livbom (2009)
Mats Bergquist (2007)
Vitgumpad buskskvätta (split) 284
281
280
274
275
271
2012-09-17 Staffan Sundin Dubbelbeckasin 279
2012-09-10 Andreas Livbom Tuvsnäppa 274
2012-09-08 Jan Andersson
Höksångare 258
2012-06-05
2012-05-17
Herman Sundqvist Blåstjärt
Stäpphök
252
251
2012-05-10 Per Sandberg Ägretthäger 276
2011-12-23
-
2012-01-21
Lars Sandberg
Sven-Erik Sundberg
Staffan Sundin
Per Sandberg
Thorbjörn Bergman
Andreas Livbom
Tony Persson
Mats Bergquist
Peter Nilsson
Jan Andersson
Herman Sundqvist
Tomas Carlsson
Större turturduva 283
280
278
275
274
273
270
270
262
257
250
240
2011-09-xx Lars Sandberg
Sven-Erik Sundberg
Staffan Sundin
Per Sandberg
Andreas Livbom
Bergsångare 282
279
277
274
272
2011-09-xx Lars Sandberg
Sven-Erik Sundberg
Staffan Sundin
Per Sandberg
Sibirisk piplärka 281
278
276
273
2011-09-03 Thorbjörn Bergman Citronärla 272
2011-08-06 Herman Sundqvist Tordmule 249
2011-07-16
-
2011-07- 17
Herman Sundqvist
Tony Persson
Tomas Carlsson
Rosenstare 248
269
239

2011-06-18
-
-
-

Mats Karström Vattenrall
Hornuggla
Svartbent strandpipare
Busksångare
227
226
225
224
2011-06-17
yyyy-mm-dd
Lars Harnemo Lundsångare
Mindre flugsnappare
259
258
2011-06-14 Mats Bergquist Sommargylling 269
2011 Andreas Livbom Sommargylling 271
2010 Jan Andersson Steglits 256
2010-06-25 Lars Sandberg Dubbelbeckasin 280
2010-05-22 Andreas Livbom
Per Sandberg
Citronärla 270
272
2010-05-14 Lars Sandberg
Staffan Sundin
Herman Sundqvist
Ägretthäger 279
275
247
2010-04-21 Tomas Carlsson Svart rödstjärt 238
2010-04-18
-
2010-04-20
Andreas Livbom
Lars Sandberg
Sven-Erik Sundberg
Staffan Sundin
Torbjörn Bergman
Per Sandberg
Tony Persson
Mats Bergquist
Ulf P Eriksson
Peter Nilsson
Lars Harnemo
Johan Gelting
Herman Sundqvist
Jan-Olov Johansson
Korttålärka 269
278
277
274
271
271
268
268
267
261
257
249
246
229
2009-06-10 Johan Gelting Kustsnäppa 248
2009-05-31
2009-05-30
Herman Sundqvist Amerikansk Bläsand
Mindre flugsnappare
245
244
2009-05-24
-
2009-05-26
Sven-Erik Sundberg
Andreas Livbom
Mats Bergquist
Ulf Eriksson
Peter Nilsson
Roger Söderström
Lars Harnemo
Jan Andersson
Johan Gelting
Herman Sunqvist
Tomas Carlsson
Jan-Olov Johansson
Dammsnäppa 276
268
267
266
260
257
256
255
247
243
237
228
2009-05-09 Jan Andersson Amerikansk bläsand 254
2009-04-28 Jan-Olov Johansson Rörhöna 227
  Per Sandberg
Ulf Eriksson
Peter Nilsson
Vitryggig hackspett 270
265
259
2009-02-01 Tomas Carlsson Steglits 236
2008-08-28
2007-09-08
Peter Nilsson Jaktfalk
Rostand
258
257
2008-04-11
2008-06-20
Herman Sundqvist Skärpiplärka
Busksångare
241
242

Skicka uppdateringar till Jan-Olov Johansson.

ALm = Andreas Livbom, Luleå
SHg = Stefan Holmberg, Abborrträsk
HSt = Herman Sundqvist, Avan
SSn = Staffan Sundin, Piteå
ISl = Ingrid Sandahl, Kiruna
SLg = Stig Lundberg, Luleå
JAn = Jan Andersson, Boden
SES = Sven-Erik Sundberg, Piteå
JHn = Jan Henriksson, Västervik
TPn = Tony Persson,Luleå
JGg = Johan Gelting, Luleå
TBn = Torbjörn Bergman, Piteå
JOJ = Jan-Olov Johansson
TCn = Tomas Carlsson, Piteå
KPn = Kurt Persson, Luleå
TGn = Tord Gustafsson, Luleå
LBn = Lars Berggren, Boden
UEn = Ulf P Eriksson, Gammelstad
LGn = Lars Gustafsson, Boden
LHo = Lars Harnemo, Luleå
LSg = Lars Sandberg, Piteå
MBt = Mats Bergquist, Boden
MKm = Mats Karström, Vuollerim
OLg = Oskar Lindberg, Helsingborg
PNn = Peter Nilsson, Piteå
PSg = Per Sandberg, Piteå
 
RSm = Roger Söderström, Boden

LISTAN ÖVER ARTER OBSERVERADE I NORRBOTTENS LÄN