X-listan för Norrbottens län. Senast uppdaterad 2018-03-06

Länk till gamla kommentarer (till och med 2008)


Datum Namn Ny art Nytt antal
2016-10-06 Andreas Livbom Sibirisk järnsparv
Svarthalsad trast
Höksångare
283
284
285
2017-09 Alla Snösiska lumpad. Alla minskar med 1  
2016-04-10 Ulf P Eriksson Tretåig mås 272
2015-05-27 Andreas Livbom
Sven-Erik Sundberg
Per Sandberg
Ulf P Eriksson
Peter Nilsson
Tomas Carlsson
Småtrapp (Ny BD-art #338) 283
288
285
271
267
251
2015-05-17 Sven-Erik Sundberg
Per Sandberg
Andreas Livbom
Peter Nilsson
Tomas Carlsson
Mindre bergand (Ny BD-art #337) 287
284
282
266
250
2015-04-18
2015-05-06
Tomas Carlsson Brun glada
Trädlärka
248
249
2015-05-05 Jan-Olov Johansson Steglits 231
2015-03-19 Per Sandberg
Ulf P Eriksson
Vitvingad trut 283
270
2014-11-28
-
2014-11-??
Mats Karström
Lars Sandberg
Sven-Erik Sundberg
Per Sandberg
Staffan Sundin
Andreas Livbom
Ulf Eriksson
Dvärglärka (Ny BD-art #336) 228
288
286
283
281
281
269
2014-07-11 Tomas Carlsson Lundsångare 247
2014-06-15 Jan Andersson Rostsparv (Ny BD-art #335) 262
2014-05-29 Lars Sandberg
Sen-Erik Sundberg
Thorbjörn Bergman
Andreas Livbom
Ulf Erikson
Skärfläcka 287
285
278
280
268
2014-05-13 Per Sandberg Tretåig mås 281
2014-05-11/12 Per Sandberg
Sven-Erik Sundberg
Staffan Sundin
Andreas Livbom
Peter Bilsson
Tomas Carlsson
Svarthuvad mås 280
284
282
279
265
246
2014-04-25 Lars Sandberg
Thorbjörn Bergman
Vitnäbbad islom 286
277
2013-09-21 Peter Nilsson Taigasångare 264
2013 Lars Harnemo Amerikansk bläsand
[Svart svan]
262
2013-12-xx Ulf Eriksson (tidigare noterad kentsk tärna ej godkänd av rrk) 267
2013-11-02 Per Sandberg
Andreas Livbom
Jan Andersson
Praktejder 279
278
260
2013-09-13 Per Sandberg Dubbelbeckasin 278
2013-08-15 Jan-Olov Johansson Brun Glada 230
? Tomas Carlsson Aftonfalk
Busksångare
Sommargylling
Blåstjärt
Fjällgås
241
242
243
244
245
2013-06-14 Lars Sandberg
Sven-Erik Sundberg
Per Sandberg
Thorbjörn Bergman
Jan Andersson
Stäppsångare 285
283
277
276
259
2013-05-15 Sven-Erik Sundberg
Staffan Sundin
Andreas Livbom
Thorbjörn Bergman
Peter Nilsson
Dvärgörn 282
281
277
275
263
2013-05-09 Andreas Livbom Vit stork 276
2013-04-27 Sven-Erik Sundberg
Staffan Sundin
Ulf Eriksson
Thorbjörn Bergman
[Svart svan] -
2013-01-15 Stefan Holmberg Ny skådare på listan! 249
? Tord Gustafsson
Smådopping
Amerikansk Kricka
Kattuggla
Skärpiplärka
Härfågel
239
240
241
242
243
2012-12-25 Herman Sundqvist Steglits 253
2012-12-13 Lars Sandberg (2009)
S-E Sundberg (2007)
Staffan Sundin (2007)
Th. Bergman (2007)
Andreas Livbom (2009)
Mats Bergquist (2007)
Jan Andersson (2007)
Vitgumpad buskskvätta (split) 284
281
280
274
275
271
261
2012-09-17 Staffan Sundin Dubbelbeckasin 279
2012-09-10 Andreas Livbom Tuvsnäppa 274
2012-09-08 Jan Andersson
Höksångare 258
2012-06-05
2012-05-17
Herman Sundqvist Blåstjärt
Stäpphök
252
251
2012-05-10 Per Sandberg Ägretthäger 276
2011-12-23
-
2012-01-21
Lars Sandberg
Sven-Erik Sundberg
Staffan Sundin
Per Sandberg
Thorbjörn Bergman
Andreas Livbom
Tony Persson
Mats Bergquist
Ulf P Eriksson
Peter Nilsson
Lars Harnemo
Jan Andersson
Herman Sundqvist
Tomas Carlsson
Större turturduva 283
280
278
275
274
273
270
270
268
262
261
257
250
240
2011-09-xx Lars Sandberg
Sven-Erik Sundberg
Staffan Sundin
Per Sandberg
Andreas Livbom
Bergsångare 282
279
277
274
272
2011-09-xx Lars Sandberg
Sven-Erik Sundberg
Staffan Sundin
Per Sandberg
Sibirisk piplärka 281
278
276
273
2011-09-03 Thorbjörn Bergman Citronärla 272
2011-08-06 Herman Sundqvist Tordmule 249
2011-07-16
-
2011-07- 17
Herman Sundqvist
Tony Persson
Tomas Carlsson
Rosenstare 248
269
239

2011-06-18
-
-
-

Mats Karström Vattenrall
Hornuggla
Svartbent strandpipare
Busksångare
227
226
225
224
2011-06-17
yyyy-mm-dd
Lars Harnemo Lundsångare
Mindre flugsnappare
259
258
2011-06-14 Mats Bergquist Sommargylling 269
2011 Andreas Livbom Sommargylling 271
2010 Jan Andersson Steglits 256
2010-06-25 Lars Sandberg Dubbelbeckasin 280
2010-05-22 Andreas Livbom
Per Sandberg
Citronärla 270
272
2010-05-14 Lars Sandberg
Staffan Sundin
Herman Sundqvist
Ägretthäger 279
275
247
2010-04-21 Tomas Carlsson Svart rödstjärt 238
2010-04-18
-
2010-04-20
Andreas Livbom
Lars Sandberg
Sven-Erik Sundberg
Staffan Sundin
Torbjörn Bergman
Per Sandberg
Tony Persson
Mats Bergquist
Ulf P Eriksson
Peter Nilsson
Lars Harnemo
Johan Gelting
Herman Sundqvist
Jan-Olov Johansson
Korttålärka 269
278
277
274
271
271
268
268
267
261
257
249
246
229
2009-06-10 Johan Gelting Kustsnäppa 248
2009-05-31
2009-05-30
Herman Sundqvist Amerikansk Bläsand
Mindre flugsnappare
245
244
2009-05-24
-
2009-05-26
Sven-Erik Sundberg
Andreas Livbom
Mats Bergquist
Ulf Eriksson
Peter Nilsson
Roger Söderström
Lars Harnemo
Jan Andersson
Johan Gelting
Herman Sunqvist
Tomas Carlsson
Jan-Olov Johansson
Dammsnäppa 276
268
267
266
260
257
256
255
247
243
237
228
2009-05-09 Jan Andersson Amerikansk bläsand 254
2009-04-28 Jan-Olov Johansson Rörhöna 227
  Per Sandberg
Ulf Eriksson
Lars Harnemo
Peter Nilsson
Vitryggig hackspett 270
265
260
259
2009-02-01 Tomas Carlsson Steglits 236
2008-08-28
2007-09-08
Peter Nilsson Jaktfalk
Rostand
258
257
2008-04-11
2008-06-20
Herman Sundqvist Skärpiplärka
Busksångare
241
242

Skicka uppdateringar till Jan-Olov Johansson.

ALm = Andreas Livbom, Luleå
SHg = Stefan Holmberg, Abborrträsk
HSt = Herman Sundqvist, Avan
SSn = Staffan Sundin, Piteå
ISl = Ingrid Sandahl, Kiruna
SLg = Stig Lundberg, Luleå
JAn = Jan Andersson, Boden
SES = Sven-Erik Sundberg, Piteå
JHn = Jan Henriksson, Västervik
TPn = Tony Persson,Luleå
JGg = Johan Gelting, Luleå
TBn = Torbjörn Bergman, Piteå
JOJ = Jan-Olov Johansson
TCn = Tomas Carlsson, Piteå
KPn = Kurt Persson, Luleå
TGn = Tord Gustafsson, Luleå
LBn = Lars Berggren, Boden
UEn = Ulf P Eriksson, Gammelstad
LGn = Lars Gustafsson, Boden
LHo = Lars Harnemo, Luleå
LSg = Lars Sandberg, Piteå
MBt = Mats Bergquist, Boden
MKm = Mats Karström, Vuollerim
OLg = Oskar Lindberg, Helsingborg
PNn = Peter Nilsson, Piteå
PSg = Per Sandberg, Piteå
 
RSm = Roger Söderström, Boden

LISTAN ÖVER ARTER OBSERVERADE I NORRBOTTENS LÄN

.