Primärlistan för Norrbotten. Senast uppdaterad 2016-05-24


Datum Namn Ny art Nytt antal
2016-05-07
2015-12-28
Andreas Livbom Steglits
Nötväcka
237
236
2015-05-15 Per Sandberg Taigalåstjärt 239
2015-04-18
2015-05-06
Tomas Carlsson Brun glada
Trädlärka
218
219
2015-05-05 Jan-Olov Johansson Steglits 181
2014-12-12 Lars Sandberg Smådopping 247
2014-06-19 Andreas Livbom Flodsångare 235
? Lars Sandberg
Per Sandberg
Mindre Flugsnappare 246
238
2014-06-01
2014-06-06
Per Sandberg Vattenrall
Flodsångare
236
237
2014-05-29 Jan-Olov Johansson Göktyta 180
2014-05-10
2014-05-13
2014-05-16
Per Sandberg Svarthuvad mås
Tretåig mås
Dubbelbeckasin
233
234
235
2014-04-25 Lars Sandberg Vitnäbbad islom 245
? Tomas Carlssom Hökuggla 217
2013-08-15 Jan-Olov Johansson Brun Glada 179
2013-06-14 Lars Sandberg Stäppsångare 244
2013-04-04 Andreas Livbom Gulhämpling 234
? Tomas Carlson Forsärla
Aftonfalk
Sommargylling
Berguv
213
214
215
216
2013-01-15 Stefan Holmberg Ny skådare på listan! 222
tom
2012-05-18
Staffan Sundin Sibirisk piplärka
Forsärla
Vitryggig hackspett
Svarttärna
Lundsångare
230
231
232
233
234
? Mats Bergquist Smådopping
Tereksnäppa
Blåstjärt
Busksångare
Kungsfågelsångare
Mindre flugsnappare
Sommargylling
237
238
239
240
241
242
243
2012-09-17 Lars Sandberg
Staffan Sundin
Dubbelbeckasin 243
229
2012-09-11 Andreas Livbom Tuvsnäppa 233
?
Lars Sandberg Busksångare 242
?
2010-10-10
2012-05-16
2012-05-17
2012-06-29
Andreas Livbom Citronärla
Härfågel
Mindre flugsnappare
Stäpphök
Brun Glada
228
229
230
231
232
2010-06-19 Per Sandberg Busksångare 232
2010-04-30 Per Sandberg Mindre sångsvan 231
2009-06-28 Lars Sandberg Vitvingad tärna 241
2009-05-19 Staffan Sundin Tretåig mås 228
? Mats Bergqvist Amerikansk bläsand
Rördrom
[Mandarinand]
235
236
-
2009-06-13 Per Sandberg Kornknarr 230
2009-05-24 Per Sandberg Dammsnäppa 229
2008-09-27 Lars Sandberg Skärsnäppa 240
2007-10-16 Jan-Olov Johansson Nötväcka 177
2008-05-03 Per Sandberg Stäpphök 228
2008-06-14 Andreas Livbom Busksångare 227
2007-07-30
2007-10-06
Andreas Livbom Rörsångare
Kungsfågelsångare
225
226
2008-07-11 Jan-Olov Johansson Fjällpipare 178
2007-10-16 Jan-Olov Johansson Nötväcka 177
2007-10-03 Staffan Sundin Kungsfågelsångare 227
2007-09-08 Mats Bergqvist Rostand 234
2007-05-25
2007-06-10
2007-08-07
Per Sandberg Rördrom
Kärrsångare
Svartpannad törnskata
225
226
227
2007-05-22 Lars Sandberg Rördrom 238
2007-05-19 Lars Sandberg
Per Sandberg
Svart rödstjärt 239
224
2007-04-19 Jan-Olov Johansson Gärdsmyg 176
2007-04-15
2007-05-17
Per Sandberg Stenknäck
Bredstjärtad labb
222
223
2006-09-02 Lars Sandberg
Per Sandberg
Mindre skrikörn 237
221
2006-05-25
2006-05-31
2006-10-06
2006-10-09
Mats Bergquist Vattenrall
Dvärgsparv
Berglärka
Turturduva
230
231
232
233
? Lars Sandberg Steglits
Vattenrall
Turturduva
234
235
236
2006-11-08 Staffan Sundin Svart rödstjärt 226
2006-10-17 Per Sandberg Turturduva 220
2005-06-08 Staffan Sundin Näktergal 225
2005-05-26 Andreas Livbom
Mats Bergqvist
Svart Rödstjärt 224
229
2005-09-22 Andreas Livbom Svartnäbbad islom 223
2005-06-17 Per Sandberg
Lars Sandberg
Härfågel 219
233
2005-06-10 Tomas Carlsson Ny deltagare 212
2005-05-31
"Några år sen"
Jan Henriksson Myrsnäppa
Gräshoppsångare
200
201
2005-04 Mats Bergquist Stäpphök 228

Skicka uppdateringar till Jan-Olov Johansson.

ALm = Andreas Livbom, Luleå
SHg = Stefan Holmberg, Abborrträsk
HSt = Herman Sundqvist, Avan
SSn = Staffan Sundin, Piteå
ISl = Ingrid Sandahl, Kiruna
SLg = Stig Lundberg, Luleå
JAn = Jan Andersson, Boden
SES = Sven-Erik Sundberg, Piteå
JHn = Jan Henriksson, Västervik
TPn = Tony Persson,Luleå
JGg = Johan Gelting, Luleå
TBn = Torbjörn Bergman, Piteå
JOJ = Jan-Olov Johansson
TCn = Tomas Carlsson, Piteå
KPn = Kurt Persson, Luleå
TGn = Tord Gustafsson, Luleå
LBn = Lars Berggren, Boden
UEn = Ulf P Eriksson, Luleå
LGn = Lars Gustafsson, Boden
LHo = Lars Harnemo, Luleå
LSg = Lars Sandberg, Piteå
MBt = Mats Bergquist, Boden
MKm = Mats Karström, Vuollerim
OLg = Oskar Lindberg, Helsingborg
PNn = Peter Nilsson, Piteå
PSg = Per Sandberg, Piteå
 
RSm = Roger Söderström, Boden

Här kommer Primärlistan.